PRVI POPIS OBRTNIKA I TRGOVACA (NAKON HRVATSKOUGARSKE NAGODBE) U GRADU KOPRIVNICI I KOPRIVNIČKOM KOTARU 1890. GODINEIzvorni znanstveni rad
PRVI POPIS OBRTNIKA I TRGOVACA (NAKON HRVATSKOUGARSKE NAGODBE) U GRADU KOPRIVNICI I KOPRIVNIČKOM KOTARU 1890. GODINE
KRAJ GRAĐANSKOG NOVINARSTVA U KOPRIVNICI: PODRAVSKE NOVINE 1945. – 1946.Izvorni znanstveni rad
Željko KRUŠELJ
KRAJ GRAĐANSKOG NOVINARSTVA U KOPRIVNICI: PODRAVSKE NOVINE 1945. – 1946.
MODELI FINANCIRANJA KOPRIVNIČKOG TJEDNIKA DEMOKRAT (1919.-1920.)Izvorni znanstveni rad
Marko GREGUR
MODELI FINANCIRANJA KOPRIVNIČKOG TJEDNIKA DEMOKRAT (1919.-1920.)
POLOŽAJ LOKALNIH MEDIJA U SOCIJALISTIČKOJ HRVATSKOJ KAO KONTEKST RAZVOJA GLASA PODRAVINEIzvorni znanstveni rad
Magdalena NAJBAR-AGIČIĆ
POLOŽAJ LOKALNIH MEDIJA U SOCIJALISTIČKOJ HRVATSKOJ KAO KONTEKST RAZVOJA GLASA PODRAVINE
DINAMIČKI INDIKATORI DEMOGRAFSKE ODRŽIVOSTI HRVATSKOGA POGRANIČJA S MAĐARSKOM (1981. – 2018.)Izvorni znanstveni rad
Dražen ŽivićIvo TURKNikola ŠIMUNIĆ
DINAMIČKI INDIKATORI DEMOGRAFSKE ODRŽIVOSTI HRVATSKOGA POGRANIČJA S MAĐARSKOM (1981. – 2018.)
ANALYSIS OF THE CULTURAL OFFERINGS OF THE LUDBREG – PODRAVINA REGION - EMPIRICAL RESEARCHPrethodno priopćenje
Tatjana JAGIĆAndreja RUDANČIĆPetar MIŠEVIĆ
ANALYSIS OF THE CULTURAL OFFERINGS OF THE LUDBREG – PODRAVINA REGION - EMPIRICAL RESEARCH
AUTOSTEREOTYPIZATION OF ROMA IN CROATIA AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF MINORITY IDENTITYIzvorni znanstveni rad
Hrvoje ŠLEZAK
AUTOSTEREOTYPIZATION OF ROMA IN CROATIA AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF MINORITY IDENTITY
SREBRNA EKONOMIJA IN AKTIVNO STARANJE PREBIVALSTVA V RURALNEM OBMOČJU PODRAVSKE REGIJEIzvorni znanstveni rad
Lučka LORBERMaja HADNER
SREBRNA EKONOMIJA IN AKTIVNO STARANJE PREBIVALSTVA V RURALNEM OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE
CLIMATE AND HYDROLOGICAL CHANGES IN SLOVENIA’S PODRAVJE REGION BETWEEN 1961 AND 2018Izvorni znanstveni rad
Matija ZORNMauro HRVATIN
CLIMATE AND HYDROLOGICAL CHANGES IN SLOVENIA’S PODRAVJE REGION BETWEEN 1961 AND 2018
OSNIVANJE I PRVE (RATNE) GODINE TVORNICE ULJA U ČEPINU (1942. – 1945.)Pregledni rad
Hrvoje Pavić
OSNIVANJE I PRVE (RATNE) GODINE TVORNICE ULJA U ČEPINU (1942. – 1945.)
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
RAZMJERI RECENTNOG EGZODUSA IZ HRVATSKE – ANALIZA PODATAKA SLUŽBENIH STATISTIKA RH I ZEMALJA USELJAVANJA HRVATSKOG STANOVNIŠTVAIzvorni znanstveni rad
Monika BALIJA
RAZMJERI RECENTNOG EGZODUSA IZ HRVATSKE – ANALIZA PODATAKA SLUŽBENIH STATISTIKA RH I ZEMALJA USELJAVANJA HRVATSKOG STANOVNIŠTVA
PRVI POPIS OBRTNIKA I TRGOVACA (NAKON HRVATSKOUGARSKE NAGODBE) U ĐURĐEVAČKOM KOTARU 1890.Pregledni rad
Prof. dr. dc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, redovna sveučilišna profesorica u miroviniElizabeta Wagner
PRVI POPIS OBRTNIKA I TRGOVACA (NAKON HRVATSKOUGARSKE NAGODBE) U ĐURĐEVAČKOM KOTARU 1890.
LANDSCAPE TRANSFORMATIONS ON MOHÁCS ISLAND FOLLOWING RIVER REGULATIONSIzvorni znanstveni rad
András HERVAIDávid NAGYSándor KONKOLY
LANDSCAPE TRANSFORMATIONS ON MOHÁCS ISLAND FOLLOWING RIVER REGULATIONS
SPATIAL PERSPECTIVE OF STEREOTYPING TOWARDS ROMAIzvorni znanstveni rad
Hrvoje ŠLEZAKSilvija ŠILJEG
SPATIAL PERSPECTIVE OF STEREOTYPING TOWARDS ROMA
ANALIZA PODUZETNIČKE INOVATIVNOSTI NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKE ANALIZA PODUZETNIČKE INOVATIVNOSTI NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKEPrethodno priopćenje
Dinko PRIMORAC
ANALIZA PODUZETNIČKE INOVATIVNOSTI NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKE ANALIZA PODUZETNIČKE INOVATIVNOSTI NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKE
UTJECAJ DIONIKA TRŽIŠTA NA IZVOZNA PODUZEĆA SJEVEROZAPADNE I SREDIŠNJE REGIJE REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU S ASPEKTA PRIHVAĆANJA I KORIŠTENJA NOVIH TEHNOLOGIJAPregledni rad
Ivana MARTINČEVIĆ
UTJECAJ DIONIKA TRŽIŠTA NA IZVOZNA PODUZEĆA SJEVEROZAPADNE I SREDIŠNJE REGIJE REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU S ASPEKTA PRIHVAĆANJA I KORIŠTENJA NOVIH TEHNOLOGIJA
ZUR HERKUNFT DER BÜRGER IN DEN STÄDTEN DES SLOWENISCHEN DRAU-GEBIETES IM 18. JAHRHUNDERTIzvorni znanstveni rad
Dr. Boris Golec
ZUR HERKUNFT DER BÜRGER IN DEN STÄDTEN DES SLOWENISCHEN DRAU-GEBIETES IM 18. JAHRHUNDERT
KLJUČEVI ŽIVOTA IVE KLUČKE. PROTUSLOVLJA SUDBINE UČITELJA I RATNIKAIzvorni znanstveni rad
Mario STIPANČEVIĆ
KLJUČEVI ŽIVOTA IVE KLUČKE. PROTUSLOVLJA SUDBINE UČITELJA I RATNIKA
STJEPAN BLAŽETIN – KNJIŽEVNIK IZMEĐU DVIJU DOMOVINA I KNJIŽEVNOST HRVATA U MAĐARSKOJPregledni rad
Vesna HALUGA
STJEPAN BLAŽETIN – KNJIŽEVNIK IZMEĐU DVIJU DOMOVINA I KNJIŽEVNOST HRVATA U MAĐARSKOJ
ULOGA TERITORIJALNOG UPRAVLJANJA U PREKOGRANIČNOJ SURADNJI, NA PRIMJERU IPA PROGRAMA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007.-2013.Pregledni rad
Zoltán PÁMER
ULOGA TERITORIJALNOG UPRAVLJANJA U PREKOGRANIČNOJ SURADNJI, NA PRIMJERU IPA PROGRAMA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007.-2013.
BUČAROVO VIĐENJE PROTESTANTIZMA I KATOLIČKE OBNOVE U SJEVERNOJ HRVATSKOJIzvorni znanstveni rad
Ivan Zvonar
BUČAROVO VIĐENJE PROTESTANTIZMA I KATOLIČKE OBNOVE U SJEVERNOJ HRVATSKOJ
STILSKO RESTAURIRANJE DVORA TRAKOŠĆAN SREDINOM 19. STOLJEĆAPregledni rad
Klara MACOLIĆ
STILSKO RESTAURIRANJE DVORA TRAKOŠĆAN SREDINOM 19. STOLJEĆA
ŠTAJERSKI GRADOVI NA RIJECI DRAVI: PTUJ, MARIBOR I ORMOŽ NA GEOGRAFSKIM KARTAMA 16. STOLJEĆAIzvorni znanstveni rad
Hrvoje PETRIĆ
ŠTAJERSKI GRADOVI NA RIJECI DRAVI: PTUJ, MARIBOR I ORMOŽ NA GEOGRAFSKIM KARTAMA 16. STOLJEĆA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
UZ 70. GODIŠNJICU ŽIVOTA - MARIJAN ŠPOLJAR – KOPRIVNIČKI PISAC, KRITIČAR I »KULTURTREGER«
UZ 70. GODIŠNJICU ŽIVOTA - MARIJAN ŠPOLJAR – KOPRIVNIČKI PISAC, KRITIČAR I »KULTURTREGER«
IN MEMORIAM IVAN FUČEK, DI
IN MEMORIAM IVAN FUČEK, DI
OSTACI RANOSREDNJOVJEKOVNOG NASELJA NA LOKALITETU HLEBINE – VELIKE HLEBINEIzvorni znanstveni rad
Tajana Sekelj Ivančan
OSTACI RANOSREDNJOVJEKOVNOG NASELJA NA LOKALITETU HLEBINE – VELIKE HLEBINE
DRAVSKA ZIMSKA OAZA (OSVRT NA IZGRADNJU OSJEČKE ZIMSKE LUKE)Pregledni rad
Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽEMarija BENIĆ PENAVA
DRAVSKA ZIMSKA OAZA (OSVRT NA IZGRADNJU OSJEČKE ZIMSKE LUKE)
OPORUKA KAO POVIJESNI IZVOR – TRAGOM OPORUKA TRIJU ĐURĐEVČANA IZ PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆAPregledni rad
Vladimir Miholek
OPORUKA KAO POVIJESNI IZVOR – TRAGOM OPORUKA TRIJU ĐURĐEVČANA IZ PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆA
ČISTA STRANKA PRAVA (STARČEVIĆEVA HRVATSKA STRANKA PRAVA/STRANKA PRAVA) U VIROVITICI 1895.-1914.Izvorni znanstveni rad
Mislav GABELICA
ČISTA STRANKA PRAVA (STARČEVIĆEVA HRVATSKA STRANKA PRAVA/STRANKA PRAVA) U VIROVITICI 1895.-1914.
WHO IS TALKING IN IVAN GOLUB'S KALNOVEČKI RAZGOVORI (KALNOVEC DISCUSSIONS)? THE ANALYSIS OF SPEAKERS AND LYRIC POLYPHONYIzvorni znanstveni rad
Mario KolarGordana TKALEC
WHO IS TALKING IN IVAN GOLUB'S KALNOVEČKI RAZGOVORI (KALNOVEC DISCUSSIONS)? THE ANALYSIS OF SPEAKERS AND LYRIC POLYPHONY
DEMOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKIH PRIGRANIČNIH ADMINISTRATIVNIH JEDINICA PREMA REPUBLICI SLOVENIJIPrethodno priopćenje
Matko MIKAŠINOVIĆMonika KOMUŠANAC
DEMOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKIH PRIGRANIČNIH ADMINISTRATIVNIH JEDINICA PREMA REPUBLICI SLOVENIJI
ŽIVOT POGRANIČNOG STANOVNIŠTVA: STUDIJA SLUČAJA MEĐIMURJEPregledni rad
Dr. sc. Filip ŠkiljanBarbara RIMAN
ŽIVOT POGRANIČNOG STANOVNIŠTVA: STUDIJA SLUČAJA MEĐIMURJE
ANALIZA POTENCIJALA LOKACIJE ZA IZGRADNJU LOGISTIČKOG CENTRA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJPrethodno priopćenje
Saša PETARKrešimir BUNTAKDino VALEŠ
ANALIZA POTENCIJALA LOKACIJE ZA IZGRADNJU LOGISTIČKOG CENTRA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
PRIMJENA VIRTUALNE I PROŠIRENE STVARNOSTI U PROMOCIJI TURISTIČKIH DESTINACIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKEPregledni rad
Ante RONČEVIĆMarina GREGORIĆDajana Maria HORVAT
PRIMJENA VIRTUALNE I PROŠIRENE STVARNOSTI U PROMOCIJI TURISTIČKIH DESTINACIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMJENE MENADŽERSKIH ALATA U PROCESU NABAVE U PODUZEĆIMA SJEVEROZAPADNE I SREDIŠNJE REGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJPregledni rad
Krešimir BUNTAKDaniel SAČERDamira KEČEK
KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMJENE MENADŽERSKIH ALATA U PROCESU NABAVE U PODUZEĆIMA SJEVEROZAPADNE I SREDIŠNJE REGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
TURISTIČKA PREZENTACIJA KULTURNE BAŠTINE MEĐIMURJAStručni rad
Robert Slunjski
TURISTIČKA PREZENTACIJA KULTURNE BAŠTINE MEĐIMURJA
PROSTORNA DISTRIBUCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA I NJIHOV UTJECAJ NA GOSPODARSKU STRUKTURU GRADA KRIŽEVACAIzvorni znanstveni rad
Jelena LONČARIvan SVIBEN
PROSTORNA DISTRIBUCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA I NJIHOV UTJECAJ NA GOSPODARSKU STRUKTURU GRADA KRIŽEVACA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
»PODRAVINA« MEĐU A1 HRVATSKIM ZNANSTVENIM ČASOPISIMA
»PODRAVINA« MEĐU A1 HRVATSKIM ZNANSTVENIM ČASOPISIMA
UPUTE SURADNICIMA
UPUTE SURADNICIMA